Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.11.2018
  • KurumAkdeniz Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar