Akdeniz Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi07.06.2019
  • KurumAkdeniz Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; Akdeniz Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar