Akdeniz Üniversitesi Özel Gereksinimli Bireyler Uygulama ve Araştırma

  • Mevzuat Tarihi25.08.2019
  • KurumAkdeniz Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak kurulan Akdeniz Üniversitesi Özel Gereksinimli Bireyler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Akdeniz Üniversitesi Özel Gereksinimli Bireyler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar