Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi07.03.2020
  • KurumAkdeniz Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (AUPUAM) amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar