Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi07.08.2020
  • KurumAkdeniz Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları ve yönetiminin oluşumu ile görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları ve yönetiminin oluşumu ile görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar