Aksaray Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.10.2018
  • KurumAksaray Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Aksaray Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Aksaray Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar