Altınbaş Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.03.2019
  • KurumAltınbaş Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin (PANUM) yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Altınbaş Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin (PANUM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar