Altınbaş Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğrenimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi26.08.2020
  • KurumAltınbaş Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup Altınbaş Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar