Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi26.03.2018
  • KurumAmasya Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Amasya Üniversitesinde yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Amasya Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar