Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi24.04.2019
  • KurumAnadolu Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin (AÜBİBAM) örgütlenmesine, çalışmalarına ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hüküm ve esasların düzenlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar