Anadolu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi09.12.2019
  • KurumAnadolu Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Merkezin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar