Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi13.05.2019
  • KurumAnadolu Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SODİGEM) faaliyet alanlarına, teşkilatına, yönetim organlarına ilişkin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SODİGEM) faaliyet alanlarına, teşkilatına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar