Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.07.2014
  • KurumAnadolu Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar