Ankara Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi31.01.2021
  • KurumAnkara Bilim Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ankara Bilim Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve idari birimlerinin görevlerine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Ankara Bilim Üniversitesinin yönetimine, idari ve akademik işleyişine, görevlerine, akademik organlarına, idari birimlerine, öğretim elemanlarına, öğrencilere ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar