Ankara Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi03.12.2020
  • KurumAnkara Bilim Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ankara Bilim Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans programları ile yabancı dilde hazırlık programı düzeyinde eğitim-öğretim, sınav ve öğrenci işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Ankara Bilim Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans programları ile yabancı dilde hazırlık programlarının düzenlenmesi, sınav ve başarının belirlenmesi, öğrenci kabulü, öğrenime ara verme, diploma ve unvanlar, staj ve bitirme faaliyetleri ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar