Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi24.12.2018
  • KurumAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarını, amaçlarını, yönetim organlarını, bu organların görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevleri ve çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar