Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.04.2020
  • KurumAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanına, amacına, yönetimine ve organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanına, amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar