Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.10.2020
  • KurumAnkara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversit...

Bu Yönetmeli, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında yürütülen, ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve ilgili süreçlerde uygulanacak ölçme ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeylerindeki eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile ilgili programlara ilişkin düzenlenme, ölçme ve değerlendirme, kayıt olma, akademik danışmanlık, devam, izin, sınavlar, kayıt silme, ilişik kesme, mezuniyet, diploma ve diğer işlemlere ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar