Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi06.01.2019
  • KurumAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar