Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.06.2020
  • KurumAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ASBUZEM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar