Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.11.2018
  • KurumAnkara Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar