Ankara Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.03.2019
  • KurumAnkara Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar