Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi09.12.2019
  • KurumAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYBÜ ANKARAMER)’in amacını, teşkilat, yönetim ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar