Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Girişimsel MR ve İnme Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi20.12.2019
  • KurumAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Girişimsel MR ve İnme Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (GİMRİKAM)’nin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Girişimsel MR ve İnme Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (GİMRİKAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar