Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Obezite Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.01.2019
  • KurumAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Obezite Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Obezite Uygulama ve Araştırma Merkezi amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar