Antalya AKEV Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi06.02.2021
  • KurumAntalya AKEV Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Antalya AKEV Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Antalya AKEV Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde yürütülen her türlü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar