Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi26.04.2020
  • KurumAntalya AKEV Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar