Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.01.2021
  • KurumAntalya Bilim Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına ilişkin eğitim–öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına ilişkin eğitim–öğretime, sınavlara, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar