Ardahan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi18.11.2018
  • KurumArdahan Üniversitesi

Bu Yönetmelik Ardahan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Ardahan Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar