Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.10.2011
  • KurumArtvin Çoruh Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile öğrenci işlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Artvin Çoruh Üniversitesinde önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarına, sınav ve değerlendirme esaslarına, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlara, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, staj, bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar