Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.09.2018
  • KurumAtaşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

Bu Yönetmelik; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunun yönetimine, işleyişine, akademik ve idari organlarına, disiplin işlemlerine ve mali konularına ilişkin esasları düzenlemek amacuyla yürürlüğe konmuş olup; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu akademik ve idari birimlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar