Atatürk Üniversitesi Çocuk ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi20.11.2018
  • KurumAtatürk Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Çocuk ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Atatürk Üniversitesi Çocuk ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar