Atatürk Üniversitesi Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.02.2020
  • KurumAtatürk Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Atatürk Üniversitesi Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar