Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi31.05.2017
  • KurumAtatürk Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar