Atatürk Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.12.2014
  • KurumAtatürk Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Atatürk Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin organları, bu organların seçimleri, görev süreleri, yetki ve sorumlulukları, çalışma, eğitim-öğretim, yönetim ve her türlü faaliyetlerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar