Atatürk Üniversitesi Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkezi (OLTUMER) Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.11.2018
  • KurumAtatürk Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemesi amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Atatürk Üniversitesi Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkezinin organları, bu organların seçimleri, görev süreleri, yetki ve sorumlulukları, çalışma, Ar-Ge, eğitim-öğretim, yönetim ve her türlü faaliyetlerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar