Atatürk Üniversitesi Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.04.2020
  • KurumAtatürk Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Atatürk Üniversitesi Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar