Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.05.2019
  • KurumAtatürk Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesine bağlı, Açıköğretim, Diş Hekimliği ile Tıp Fakülteleri hariç, diğer enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul ile meslek yüksekokullarının ön lisans, lisans, lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler için açılacak olan Yaz Okulu ile ilgili eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Atatürk Üniversitesi bünyesinde yürütülecek olan yaz okulu uygulaması ile ilgili usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar