Atatürk Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi19.11.2018
  • KurumAtatürk Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Atatürk Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Atatürk Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar