Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.06.2017
  • KurumAtılım Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Atılım Üniversitesindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Atılım Üniversitesine bağlı yükseköğretim programlarında ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar