Atılım Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi06.07.2020
  • KurumAtılım Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Atılım Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Atılım Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar