Avrasya Üniversitesi Kariyer Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.11.2020
  • KurumAvrasya Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Avrasya Üniversitesi Kariyer Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar