Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Arşiv Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi07.02.1994
  • KurumAydın Adnan Menderes Üniversitesi

Bu Yönetmeliğin amacı, Adnan Menderes Üniversitesinin eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve idari tüm birimlerinde bulunan arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tesbit edilmesini, herhangi bir nedenle bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının teminini, ulusal yararlara uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve bilimin hizmetinde değerlendirilmelerini, saklanmasına gerek görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik Adnan Menderes Üniversitesinin eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve idari tüm birimlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar