Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi19.04.2001
  • KurumAydın Adnan Menderes Üniversitesi

Merkezin amacı, Türkiye Cumhuriyetinin varlık sebebi, Türk ulusunun çağdaşlaşma ve ilerleme azminin kaynağı olan Atatürk Devrim ve İlkelerini çeşitli yönleriyle araştırmak, öğrencilere, öğretim elemanlarına ve toplumumuza bu araştırmaların sonuçlarını iletmek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi eğitim faaliyetlerine yardımcı olmak, oryantasyon planının gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır. Faaliyetler Merkez, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar: Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi ile ilgili araştırma ve çalışmaların yapılmasını sağlamak, konuyla ilgili yayınlar yapmak, iç ve dış yayınları derleyerek bir teknik dokümantasyon merkezi kurmak, Öğretimde kullanılmak üzere uygulama alanlarında değiştirilen bilgi ve edinilen tecrübeleri toplamak ve ders aracı şekline sokmak, Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için kurs, seminer, konferans, kongre ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, Üniversite ile özel ve kamu kuruluşları arasında danışma, eğitim ve araştırma ilişkileri kurmak, Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı faaliyetlerde bulunmak.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar