Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Deve Yetiştiriciliği ve Devecilik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi08.01.2018
  • KurumAydın Adnan Menderes Üniversitesi

Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Deve Yetiştiriciliği ve Devecilik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar