Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.11.2018
  • KurumAydın Adnan Menderes Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, etkinliklerine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar