Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Jeotermal Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (Adütem) Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.01.1997
  • KurumAydın Adnan Menderes Üniversitesi

ADÜTEM’in amacı, ülkemiz jeotermal kaynaklarının araştırılıp, geliştirilerek, aktif kullanıma sunulabilmesi için gerekli sosyo-ekonomik, çevre, jeofiziksel, jeokimyasal, sağlık, turizm, tarım ve diğer bilimsel ve mühendislik konularında her türlü ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme, bilimsel toplantı ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; etüd ve proje çalışmaları yapmak; ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yaparak, eğitim aktiviteleri çerçevesinde de ülkemizin ilgili sektörde ihtiyaç duyduğu bilgi ve insan kaynaklarına organize bir şekilde katkıda bulunmaktır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar