Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışmalarına ve Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi20.09.2018
  • KurumAydın Adnan Menderes Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilmeleri, şirket kurabilmeleri, kurulu bir şirkete ortak olabilmeleri ve şirketlerin yönetimlerinde görev yapabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar