Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi07.06.2017
  • KurumAydın Adnan Menderes Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitimde uygulanacak esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitime ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar