Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Adusam) Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi20.07.2015
  • KurumAydın Adnan Menderes Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar